středa 22. června 2016

Malá statistika letošního tábora


Kolik dětí na tábor jede, všichni víme. Ale jak je to s množstvím chlapců a děvčat, věkovým složením, státní příslušností apod.? 
Vše v tabulce níže ;-)


věk                 počet       dětí
10      4
11     4
12     6
13     6
14     9
15     4
16     3
celkem:     36                                                            
Bydliště počet dětí
Tovačov 17
Ostrava 2
Vyškov 2
Štěpánov 1
Troubky nad Bečvou 1
Lobodice 2
Stará Ves 2
Břest 2
Pivín 4
Kralice na Hané 1
Čehovice 1
Švábenice 1

chlapcidívky
1917
A poslední veledůležitá informace:
Průměrný věk šesti tet je 37,33333 :-)  
(z toho jsou čtyři ženy a dva muži)

neděle 19. června 2016

Příspěvek od ČPZP ve výši 300 Kč


Odjezd a příjezd!!!

Odjezd:   02. 07. 2016 ve 13:00 hod. z Tovačova z autobusového nádraží,

      sraz ve 12:30 hodin.

      (pro „vyškováky“ odjezd  ve 14,00 hodin z parkoviště čerpací       
      stanice AGIP!!!Návrat:  09. 07. 2016 cca v 16:00 hod. na autobusové nádraží v Tovačově
                (děti z Vyškova vysadíme cca v 15,00 hodin opět u ČS AGIP

Co zabalit na tábor


Oblečení a další vybavení jsou důležité pro pobyt dětí na táboře. Špatné nebo nedostatečné vybavení může způsobit komplikace a vážně narušit pobyt dítěte na táboře. Téměř každý rok se setkáváme s problémem chybějících pláštěnek v době deštivého počasí (důležitá pro pohyb v táboře). Určitě byste se divili, kolik dětí na táboře tuto součást povinného vybavení nemá. Rozhodně nestačí šusťáková bunda, o které výrobci tvrdí, že opravdu nepromokne!!! Na pláštěnce zkrátka TRVÁME!!!Dále doporučujeme dát dítěti na tábor následující minimální vybavení.


Trička                                            4ks
Mikina                                             2ks
Oblečení na spaní                            1ks
bunda /větrovka/ či Šusťáková s. 1ks
tepláková souprava                                        1ks
šortky, kraťasy                              2ks
plavky                                             1ks
kšiltovka                                                         1ks
šátek                                               1ks
malý batůžek                                                            1ks
pláštěnka  !!!velmi důležité!!!      1ks
baterka                                                         1ks
nůžky – budou potřeba!                        1ks
zápisník, tužka, 1x obyčejná!!!                   1ks
bílé tričko na batiku                                 1ks


sportovní obuv                              1ks
pevná obuv (gumáky nejsou potřeba)          1ks
sandály typu crocs pouze k vodě    1ks
kartáček na zuby, pasta                1ks
hřeben, toaletní mýdlo                   1ks
šampon                                                                          1ks
krém na opalování                                           1ks
ručník                                            1ks
spodní prádlo minimálně                 8ks
ponožky minimálně párů                                 8 ks
kapesníky minimálně                           1bal
min ½ l láhev s uzávěrem                                            1ks
Repelent                                                            1ks
Vlastní spacák + karimatku !!!! spíme v chatkách, ale ve vlastních spacácích. Jako každý rok nabízíme dětem i spaní pod širákem, které se stalo příjemným zpestřením táborových dní a nocí. Nikoho nenutíme, tuto možnost ale s dětmi, prosím, proberte.                   


!!!MOBILNÍ TELEFONY JSOU NA TÁBOŘE ZAKÁZÁNY!!!
Ze zkušeností s pořádáním táborů jsme se rozhodli telefony přísně zakázat. Duch tábora je jimi silně narušován a provozovatel za ztrátu nebo poškození neručí.

Možnost kontaktu s vedením:
Hlavní vedoucí neboli "hlavsa" je k zastižení na mobilu 605 214 592.  Na toto číslo se dovoláte v podstatě kdykoliv, neboť "hlavsa" má po většinu času foun z bezpečnostních důvodů u sebe. Nicméně pokud věc není urgentní, volejte pouze:
·                      v době poledního klidu, a to od 12,30 do 14,30 hod
·                      nebo večer od 18,30 do 19,30 hod.
·                      a nebo použijte elektronickou poštu: spolekproaktivity@seznam.cz
Možnosti kontaktu s dětmi:
Nejvíce děti potěší papírový dopis či pohled poslaný klasickou poštou. Adresa tábora je:
REKREAČNÍ STŘEDISKO BOROVINA
Podhradí nad Dyjí
Pošta Šafov, 671 06
Nezapomeňte adresu doplnit jménem osoby, které je zásilka určena.
Dopisy taktéž uvítají i vedoucí ;-)
Při nástupu na tábor budeme vybírat: průkaz pojištěnce (stačí kopie) + potvrzení o bezinfekčnosti + potvrzení od lékaře (ne starší 1 roku).
Nezapomeňte dětem dát léky, které pravidelně užívá.
Kufr (stačí malý), ve kterém bude Vaše dítě mít svoje oblečení, označte řádně jmenovkou
s čitelným jménem a příjmením.
Nedávejte dětem na tábor drahé oblečení a cenné věci .
Dejte dětem přiměřenou částku jako kapesné, doporučujeme 300,-Kč. V místě je bufet, kde si děti mohou koupit zmrzlinu, pití, sladkosti.
Pokud si Vaše dítě vezme na tábor cenné věci, bude si za ně sám zodpovědný.

Ostatní:
Jídlo + pitný režim je zajištěno 5x denně.
PROSÍME rodiče, aby nedávali dětem s sebou moc sladkostí, v rámci soutěží a her budou děti hojně sladkostmi odměňovány! Taktéž prosíme, abyste dětem nedávali žádné jídlo z domu (max. malou svačinu na cestu), ze zkušeností víme, že tohle jídlo se nakonec vyhodí, již v sobotu bude jídlo zajištěno, začínáme teplou večeří.

Věnujte pozornost třem přiloženým dokumentům (plus potvrzení od lékaře o účasti na ozdravném pobytu), které budeme žádat podepsané při převzetí Vašeho dítěte!!


I.                  Potvrzení o bezinfekčnosti – prohlášení zák. zástupců dítěte

Prohlášení musí byt vyplněno v den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s průkazem zdravotní pojišťovny.
Prohlašuji, že dítě ................................................................., rodné číslo …………………………………
bytem: …………………………………………………………………………………………………………
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…), lékař nenařídil  změnu režimu, okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které by onemocněly přenosnou nemocí. Léky, které dítě užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu dítěte jsem písemně uvedl(a) v závazné přihlášce a informoval předem zdravotníka letního tábora.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

V ...........………............. dne .........……......            
Toto prohlášení nesmí být starší 1 den!
                                                                                           ....………………………………………..
podpis zákonného zástupceII.               Souhlas rodičů dítěte s fotografováním

Dle zákona o ochraně osobnosti není možné Vaše děti fotografovat nebo natáčet bez souhlasu zákonného zástupce. Ozdravný pobyt na Vranovské přehradě pořádaný Spolkem ProAktivity využívá fotografie k dokumentaci činností, k prezentaci jejich práce a úspěchů.
Prosíme touto cestou o vyslovení souhlasu o zveřejnění fotografií, videa nebo rukodělných prací Vašeho dítěte: (jméno)………………………………………………………
souhlasím    
s fotografováním (natáčením) mého dítěte během konání dětského tábora v termínu 02. -09. 07. 2016


Datum: 02.07.2016                 odpis zákonného zástupce:…………………………………….


Veškeré údaje budou použity pro reprezentační účely tábora.


Vzhledem k nové vyhlášce § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách je při ošetření dítěte bez přítomnosti rodičů nutný jejich písemný souhlas. Pokud tento souhlas doprovod dítěte k lékaři nemá, lékaři nemohou dítě ošetřit (neplatí v akutních případech). Pokud vaše dítě bude potřebovat lékařské ošetření, vždy Vás budeme kontaktovat a postup s Vámi konzultovat, ve většině případů povezeme dítě na ošetření do Znojma. V případě, že se nebudete moci tohoto vyšetření osobně zúčastnit, potřebujeme od Vás podepsat níže uvedený souhlas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.           Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu akce a určení osoby přítomné při poskytování zdravotních služeb nezletilému

V době konání ozdravného pobytu, tj. od 02. 07. 2016 do 09. 07. 2016 souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery …………………………………................... (jméno a příjmení), nar. ……………………......
ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o  zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) panu/paní:
Mgr. Lucii Špatenkové, nar. 13. 10. 1972, bytem Olomouc, Skupova 5, 779 00.

Zároveň určuji paní Lucii Špatenkovou a Markétu Hajdukovou, nar. 30. 04. 1975 osobami, na jejíž nepřetržitou přítomnost má můj nezletilý syn / moje nezletilá dcera právo při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 1., a to ve shora uvedeném období.

V ………………………………………… dne………………………


…………………………………………


podpisy zákonných zástupců nezletilého