pátek 20. února 2015

Podmínky pro přijetí dítěte a storno podmínky pobytového letního táboraSpolku ProAktivity 2015

Podmínky pro přijetí dítěte do tábora:

  1. Věk: 7-15 let.
  2. Uhrazení zálohy na pobyt ve výši 1 000 Kč do 31.03.2015 a doplatku do 31.05.2015.
  3. Dodání všech potřebných dokumentů a potvrzení požadovaných organizátory tábora (potvrzení o bezinfekčnosti, příslušná lékařská potvrzení, veškeré relevantní informace o zdravotním stavu dítěte atp.).

Storno podmínky:


1. Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor dříve než 31. května 2015 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.
2. Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor v období mezi 1.6. 2015 a 31.7.2015 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.
2. V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
3. V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
4. Zrušení registrace na letní pobytový tábor lze provést pouze písemně a nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu tábora (spolekproaktivity@seznam.cz). V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny. 

Žádné komentáře:

Okomentovat